SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Arbetsskador

Datum och tid

Torsdag den 1 juni 2023 kl. 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat kraftigt de senaste tio åren. Detta trots att arbetsmiljön inte förbättrats i samma utsträckning. Rättsläget är dock inte så hopplöst som många tror. Att få sin skada godkänd som arbetsskada innebär också ofta stora ersättningsbelopp, ibland miljoner. Vid seminariet kommer det att ges en överblick av arbetsskadeförsäkringen och rättsprocessen, från ansökan till dom, med genomgång av rättsläget och de senaste betydelsefulla domarna på området. Seminariet kommer att hjälpa er att uppmärksamma medlemmar med eventuella arbetsskador. För att kunna göra det är det viktigt att ha ett grepp om försäkringens grundvillkor och viss kunskap om hur den medicinska utredningen bör se ut. Andra frågor som kommer att beröras är reglerna hos AFA Trygghetsförsäkring. Därtill kommer vi att beröra reglerna om återkrav inom socialförsäkringen. Nytt för i år är att vi kommer att ha ett mer problembaserat seminarium där du som deltagare kommer att involveras mer under seminariet. Efter seminariet har ni fått en bild av vilka regler som styr rätten till ersättning, vilken utredning som hjälper medlemmen till godkänd arbetsskada och hur processen hos Försäkringskassan, AFA Trygghetsförsäkring och i domstolarna i stort ser ut. Seminariet vänder sig till ombudsmän, skyddsombud och försäkringsrådgivare som träffar medlemmar som är sjuka eller har andra arbetshinder. För den som tidigare gått på våra arbetsskadeseminarier kommer seminariet att vara en nyttig repetition och fördjupning av hur man tar sig fram på den snåriga arbetsskadestigen.

Föreläsare

Lise-Lotte Sjöstedt och Gustav Sjöberg

Anmälan

Senast den 28 april 2023

Pris

4.500 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack!

Vi har tagit emot din anmälan. En bekräftelse skickas till dig via e-post inom kort.