SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Arbetsskador – INSTÄLLD

Datum och tid

Torsdag den 21 oktober 2021 kl 09.00-12.00

Plats

Digitalt seminarium via Microsoft Teams

Seminariebeskrivning 

Antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat kraftigt de senaste tio åren. Detta trots att arbetsmiljön inte förbättrats i samma utsträckning. Rättsläget är dock inte så hopplöst som många tror. Att få sin skada godkänd som arbetsskada innebär också ofta stora ersättningsbelopp, ibland miljoner.  

Vid seminariet kommer det att ges en överblick av arbetsskadeförsäkringen och rättsprocessen, från ansökan till dom, med genomgång av rättsläget och de senaste betydelsefulla domarna på området. Seminariet kommer att hjälpa er att lättare fånga upp att en medlem eventuellt har en arbetsskada. För att kunna göra det är det viktigt att ha ett grepp om försäkringens grundvillkor och ett hum om hur den medicinska utredningen bör se ut. Andra frågor som också kommer att beröras är reglerna hos AFA Trygghetsförsäkring samt den pågående pandemins effekter kopplade till arbetsskadeförsäkringen. 

Efter seminariet är målet att ni ska ha fått en bild av vilka regler som styr rätten till ersättning, vilken utredning som hjälper medlemmen till godkänd arbetsskada och hur processen hos Försäkringskassan, AFA Trygghetsförsäkring och i domstolarna ser ut. 

Seminariet vänder sig till ombudsmän, skyddsombud och försäkringsrådgivare som träffar medlemmar som är sjuka eller har andra arbetshinder. För den som tidigare gått på våra arbetsskadeseminarier kommer seminariet att vara en nyttig repetition hur man tar sig fram på den snåriga arbetsskadestigen. 

OBS: anmälningsformuläret kan inte öppnas i Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare (t.ex. Edge, Chrome, Firefox, mobilwebbläsare, mm).

SEMINARIET ÄR TYVÄRR INSTÄLLT. NY DATUM KOMMER I VÅR.

Föreläsare

Anne Rajmic och Gustav Sjöberg

Anmälan

Senast den 20 oktober 2021

Pris

2.000 kr ex. moms

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack och välkommen!