SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Arbetsskada

Datum och tid

Onsdagen den 2 december 2020 kl. 9.00 – 12.00

Plats

Digitalt via Teams

Seminariebeskrivning 

Att få en arbetsskada prövad och därefter godkänd kan tyckas svårt. Lagstiftningen är invecklad och den rättspraxis som finns är svåråtkomlig. Men rättsläget är inte så hopplöst som många tror. Att få sin skada godkänd som arbetsskada innebär också ofta stora ersättningsbelopp, ibland miljoner.

Hur fångar vi upp att en person, som är sjukskriven eller på andra sätt har problem med att utföra sina arbetsuppgifter, kanske har en arbetsskada? Det är viktigt att man har klart för sig grundvillkoren för att Försäkringskassan ska pröva en arbetsskada, likväl hur den medicinska utredningen bör se ut. När kan man vända sig direkt till AFA-Trygghetsförsäkring med en anmälan om arbetsskada?

Med detta seminarium försöker vi beskriva de viktigaste delarna av handläggningen, från ansökan via utredning, till överklagande och processen i domstol. Efter seminariet är målet att deltagarna ska få en bild av vilka regler som styr rätten till ersättning, vilken utredning som hjälper medlemmen till godkänd arbetsskada och hur processen hos Försäkringskassan, AFA-Försäkring och i domstol ser ut.

Seminariet vänder sig till ombudsmän, skyddsombud och försäkringsrådgivare som träffar medlemmar som är sjuka eller har andra arbetshinder. För den som tidigare gått på våra arbetsskadeseminarier kommer seminariet att vara en nyttig repetition hur man tar sig fram på den snåriga arbetsskadestigen. Det är inte omöjligt att få en skada eller besvär godkänd som en arbetsskada!

Föreläsare

Carl Johan Hardt och Gustav Sjöberg

Anmälan

Senast den 1 december 2020

Pris

1.000 kr plus moms

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack! Vi har tagit emot din anmälan!