Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.
Seminarium nr 1, 3 och 4 äger rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm, nr 2 och 5 äger rum i Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Arbetsmiljörätt

Datum och tid

Torsdagen den 17 oktober 2019 kl 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Ur ett medlemsperspektiv är den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen mycket viktig. Inte sällan är det olika personer inom facket som hanterar arbetsmiljöfrågor och andra arbetsrättsliga förhandlingsfrågor. Med kunskap och överblick över hela regelsystemet har man betydligt större möjligheter att nå framgång i arbetsmiljöarbetet. På detta seminarium försöker vi ta ett helhetsgrepp över de regler som har betydelse för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Vi beskriver bland annat hur reglerna om medinflytande i arbetsmiljölagen och MBL kan samordnas i den praktiska tillämpningen. Vi behandlar både de regler som vi kan använda oss av i vårt förebyggande arbete för att undvika skador men beskriver också hur vi kan hjälpa de medlemmar som trots allt drabbas. Frågor vi tar upp är bl a:
  • Vilka olika verktyg har vi för att få ett fackligt inflytande över arbetsmiljön?
  • Vilken ställning och vilket skydd har skyddsombudet?
  • När kan skyddsombudet stoppa jobbet?
  • Vad måste skyddsombudet tänka på vid en arbetsplatsolycka?
  • Hur ska vi driva en arbetsrättslig tvist kring arbetsmiljön?
  • Hur ska vi hantera ärenden som gäller kränkande särbehandling och mobbing?
  • Vilka möjligheter finns det för våra medlemmar att få ersättning för fysiska och psykiska skador i arbetet.
Seminariet vänder sig både till dem som idag arbetar mycket med arbetsmiljöfrågor men även till dem som i egenskap av förhandlare vill lära sig mer om hur man kan driva arbetsmiljöfrågor arbetsrättsligt.

Föreläsare

Mattias af Malmborg och Olov Östensson

Anmälan

Senast den 3 oktober 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

LO-TCO Rättsskydd söker VD och chefsjurist