SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och indragna ersättningar

Datum och tid

Onsdag den 30 november 2022 kl 9.30 – 16.00 (Kaffe serveras från kl 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Alla är ense om att det är viktigt att aktivt arbeta med att få fler människor i arbete och att tillvarata vars och ens arbetsförmåga. Men dagens arbetsliv är tufft och arbetsgivarna ställer stora krav på arbetstagarna. Många har gått sjukskrivna ganska långa perioder och har svårt att komma tillbaka till sitt gamla arbete. För att få sjukpenning ställs höga krav på att arbetsförmågan verkligen är helt nedsatt pga sjukdom.

Arbetsmiljöverket har utfärdat nya föreskrifter på området som kraftigt har kritiserats. Förändringarna befaras negativt påverka arbetsgivarnas rehabiliteringsskyldighet. Frågeställningar kring rehabilitering utreds också av statliga utredningar och Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat flera domar som berör frågan om arbetsförmåga.

Under detta seminarium går vi igenom vilket ansvar arbetsgivaren har för att rehabilitera sina anställda och vad som krävs för att man ska ha rätt till lön. Vi går också igenom vilken rätt till ersättning man har från socialförsäkringssystemet och vilket ansvar och vilka skyldigheter samhället har att medverka vid rehabiliteringen. Ambitionen är att ge en helhetsbild över hur regelsystemet fungerar och därför har vi jurister från både arbetsrättsenheten och försäkringsrättsenheten som föreläsare.

Frågor vi tar upp är bland annat:

  • Vilka krav kan man ställa på arbetsgivarens rehabiliteringsutredning?
  • Vilket ansvar har Försäkringskassan för rehabiliteringen?
  • Kan sjukdom vara saklig grund för uppsägning?
  • När kan sjukpenningen dras in?
  • Hur kan vi från facket bidra till utredningen och hjälpa medlemmen?

Föreläsare

Lise-Lotte Sjöstedt och Henric Ask

Anmälan

Senast den 28 oktober 2022

Pris

3.900 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack!

Vi har tagit emot din anmälan. En bekräftelse skickas till dig via e-post inom kort.