SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och indragna ersättningar

Datum och tid

Tisdagen den 14 december 2021 kl 9.30 – 16.00 (Kaffe serveras från kl 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Alla är ense om att det är viktigt att aktivt arbeta med att få fler människor i arbete och att tillvarata vars och ens arbetsförmåga. Men dagens arbetsliv är tufft och arbetsgivarna ställer stora krav på arbetstagarna. Många har gått sjukskrivna ganska långa perioder och har svårt att komma tillbaka till sitt gamla arbete. För att få sjukpenning ställs höga krav på att arbetsförmågan verkligen är helt nedsatt pga sjukdom. 

Hos Arbetsmiljöverket pågår ett arbete med att göra om föreskrifterna på området. Det förslag som presenterats har fått mycket kritik och om det genomförs kan det komma att innebära ganska stora förändringar. Frågeställningar kring rehabilitering utreds också av statliga utredningar och Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat flera domar som berör frågan. 

Under detta seminarium går vi igenom vilket ansvar arbetsgivaren har för att rehabilitera sina anställda och vad som krävs för att man ska ha rätt till lön. Vi går också igenom vilken rätt till ersättning man har från socialförsäkringssystemet och vilket ansvar och vilka skyldigheter samhället har att medverka vid rehabiliteringen. Ambitionen är att ge en helhetsbild över hur regelsystemet fungerar och därför har vi jurister från både arbetsrättsenheten och försäkringsrättsenheten som föreläsare.   

Frågor vi tar upp är bland annat: 

  • Vilka krav kan man ställa på arbetsgivarens rehabiliteringsutredning? 
  • Vilket ansvar har Försäkringskassan för rehabiliteringen? 
  • Kan sjukdom vara saklig grund för uppsägning? 
  • När kan sjukpenningen dras in? 
  • Vilken roll har arbetsförmedlingen och vad gäller för rätt till a-kasseersättning? 
  • Vilka bidrag kan arbetsgivaren få för att anpassa arbetsplatsen? 
  • Hur kan vi från facket bidra till utredningen och hjälpa medlemmen? 

OBS: anmälningsformuläret kan inte öppnas i Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare (t.ex. Edge, Chrome, Firefox, mobilwebbläsare, mm).

Föreläsare

Lise-Lotte Sjöstedt och Henric Ask

Anmälan

Senast den 2 december 2021

Pris

3.900 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack och välkommen!