SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Arbetsbristuppsägningar och a-kasseregler

Datum och tid

Torsdagen den 29 oktober 2020 kl 9.00 – 12.00

Plats

Digitalt via Teams

Seminariebeskrivning 

Det kommer att bli vanligare med uppsägningar pga. arbetsbrist när konjunkturen sviktar. I samband med sådana uppsägningar blir en rad olika regler och lagar tillämpliga, både arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga. Den första frågan är vilka skyldigheter och möjligheter arbetsgivaren har när det gäller att omplacera anställda. Av betydelse för vem eller vilka som ska sägas upp är hur turordningskretsarna ser ut och kravet på tillräckliga kvalifikationer. Vilka krav kan arbetsgivaren ställa upp för fortsatt arbete?

För de som blir uppsagda är reglerna om arbetslöshetsersättning viktiga. Reglerna för att få a-kassa har genomgått stora förändringar de senaste åren. En redan tidigare snårig lagstiftning har blivit alltmer komplicerad. Vad händer med den som dessutom är sjuk eller skadad? Många av förbundens medlemmar hamnar i kontakterna med Arbetsförmedlingen och a-kassan i svåra situationer där de behöver snabb och kvalificerad hjälp av sin fackliga organisation. Ibland är även Försäkringskassan inblandad.

Vi kommer även kort gå igenom de förändringar av a-kassereglerna som har införts med anledning av pandemin.

Vid detta seminarium medverkar jurister från båda våra två juristenheter. Tanken är att ge en bild av hur man som facklig företrädare ska agera i dessa situationer och vad man måste vara uppmärksam på för att medlemmarna ska få bästa tänkbara hjälp. Exempel ges från faktiska fall i och utanför domstol.

Föreläsare

Henric Ask och Lina Gertzell

Anmälan

Senast den 28 oktober 2020

Pris

1.000 kr plus moms

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack! Vi har tagit emot din anmälan!