Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.
Seminarium nr 1, 3 och 4 äger rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm, nr 2 och 5 äger rum i Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Arbetsbristuppsägningar och a-kasseregler

Datum och tid

Torsdagen den 14 november 2019 kl. 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Det kommer att bli vanligare med uppsägningar pga arbetsbrist när konjunkturen sviktar. I samband med sådana uppsägningar blir en rad olika regler och lagar tillämpliga, både arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga. Den första frågan är vilka skyldigheter och möjligheter arbetsgivaren har när det gäller att omplacera anställda. Av betydelse för vem eller vilka som ska sägas upp är hur turordningskretsarna ser ut och kravet på tillräckliga kvalifikationer. Vilka krav kan arbetsgivaren ställa upp för fortsatt arbete? För de som blir uppsagda är reglerna om arbetslöshetsersättning viktiga. Reglerna för att få a-kassa har genomgått stora förändringar de senaste åren. En redan tidigare snårig lagstiftning har blivit alltmer komplicerad. Vad händer med den som dessutom är sjuk eller skadad? Många av förbundens medlemmar hamnar i kontakterna med Arbetsförmedlingen och a-kassan i svåra situationer där de behöver snabb och kvalificerad hjälp av sin fackliga organisation. Ibland är även Försäkringskassan inblandad. A-kassereglerna är också betydelsefulla om parterna hittar en förlikningsöverenskommelse. Hur påverkas rätten till a-kassa av olika villkor i en uppgörelse? Vid detta seminarium medverkar jurister från båda våra två juristenheter. Tanken är att ge en helhetsbild över hur man som facklig företrädare ska agera i dessa situationer och vad man måste vara uppmärksam på för att medlemmarna ska få bästa tänkbara hjälp. Exempel ges från faktiska fall i och utanför domstol och deltagarna får pröva sina nyvunna kunskaper i praktiska övningar.

Föreläsare

Henric Ask och Lina Gertzell

Anmälan

Senast den 25 oktober 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

LO-TCO Rättsskydd söker VD och chefsjurist