SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Arbetsbristuppsägningar och a-kasseregler

Datum och tid

Onsdag den 14 juni 2023 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Det kommer att bli vanligare med uppsägningar pga arbetsbrist när konjunkturen sviktar. I samband med sådana uppsägningar blir en rad olika regler och lagar tillämpliga, både arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga. Den första frågan är vilka skyldigheter och möjligheter arbetsgivaren har när det gäller att omplacera anställda. Av betydelse för vem eller vilka som ska sägas upp är hur turordningskretsarna ser ut och kravet på tillräckliga kvalifikationer. Vilka krav kan arbetsgivaren ställa upp för fortsatt arbete? För de som blir uppsagda är reglerna om arbetslöshetsersättning viktiga. Reglerna för att få a-kassa har genomgått stora förändringar de senaste åren. En redan tidigare snårig lagstiftning har blivit alltmer komplicerad. Hur påverkar hyvling rätten till arbetslöshetsersättning? Vad händer med den som dessutom är sjuk eller skadad? Många av förbundens medlemmar hamnar i kontakterna med Arbetsförmedlingen och a-kassan i svåra situationer där de behöver snabb och kvalificerad hjälp av sin fackliga organisation. Ibland är även Försäkringskassan inblandad. A-kassereglerna är också betydelsefulla om parterna hittar en förlikningsöverenskommelse. Hur påverkas rätten till a-kassa av olika villkor i en uppgörelse? Detta seminarium behandlar både arbetsrättsliga och försäkringsrättsliga frågor. Tanken är att ge en helhetsbild över hur man som facklig företrädare ska agera i dessa situationer och vad man måste vara uppmärksam på för att medlemmarna ska få bästa tänkbara hjälp. Exempel ges från faktiska fall i och utanför domstol och deltagarna får pröva sina nyvunna kunskaper i praktiska övningar.

Föreläsare

Anne Alfredson och Lina Gertzell

Anmälan

Senast den 16 maj 2023

Pris

4.500 kr ex. moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack!

Vi har tagit emot din anmälan. En bekräftelse skickas till dig via e-post inom kort.