Löneindrivning och konkurs

Datum och tid

Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning

Ett av våra allra vanligaste ärenden är att en arbetsgivare har svårt att betala ut lönen pga ekonomiska problem. Vissa arbetsgivare försöker också på olika sätt tjäna pengar på att inte betala ut lön eller betala för lite. Om en fordran preskriberas pga fackets misstag vållar det naturligtvis berättigat missnöje bland medlemmarna och dessutom kan facket bli skadeståndsskyldigt.

Boken Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning , Henric Ask och Erik Danhard, ingår som kursmaterial och kommer att användas vid seminariet.

Med tanke på de korta tidsfristerna gäller det att komma rätt från början. Vi går bl a igenom:

  • vad som måste utredas och hur man gör det,
  • hur en betalningsuppmaning ska se ut och när man skickar den,
  • hur man får en arbetsgivare i konkurs,
  • vilka regler som gäller för lönegaranti,
  • vad som gäller för de anställda efter konkursen.

Seminariet har en praktisk inriktning där vi tar upp konkreta exempel och vänder sig till alla som har till uppgift att bevaka medlemmarnas lönefordringar. Även den som har arbetat med dessa frågor några år har stor nytta av att ha koll på de ändringar som skett och få en samlad genomgång av reglerna.

Föreläsare

Henric Ask och Jörgen Nilsson

Anmälan

Senast den 14 maj 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Seminarieanmälan

OBS!

Du ska få ett bekräftelsebrev från Jeanette Herrström att du har fått plats på seminariet. Om du inte fått något inom några dagar, så vänligen ta kontakt med jeanette.herrstrom(at)fackjuridik.com