Juridiken kring anställningsskyddet

Datum och tid

Onsdagen den 5 december 2018 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning

För den enskilde är anställningsskyddet den kanske viktigaste och mest påtagliga arbetsrättsliga lagstiftningen. Att känna sig trygg i hur man driver en sådan tvist är av helt avgörande betydelse för den som arbetar som ombudsman eller förtroendevald inom facket. Det gäller att ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Man måste veta vad som ska utredas och vilka tidsfrister som gäller, men också vilken roll man som facklig företrädare har i olika typer av överläggningar och förhandlingar.

Det gäller att komma rätt från början. Missar man infallsvinklar och tidsfrister kan det vara mycket svårt att rätta till i efterhand. Vi lär ut vad man ska tänka på för att företräda medlemmen på bästa sätt. Vi går också igenom vad man måste tänka på för att inte riskera att den fackliga organisationen blir skadeståndsskyldig gentemot medlemmen.

Vid detta seminarium går vi igenom valda delar av lagen om anställningsskydd, bl a vanliga uppsägningsgrunder och vad som enligt Arbetsdomstolens praxis utgör saklig grund för uppsägning och avskedande. Vi kommer också att gå igenom lagens preskriptionsregler och när dessa kan förlängas samt lagens tvåmånadersregel och tolkningen av den. Under seminariet skriver vi en förhandlingsframställan och protokoll samt redogör för delgivningsproblemen. Slutligen går vi också igenom vad man bör tänka på när man träffar en förlikningsöverenskommelse.

Seminariet vänder sig till alla som förhandlar i arbetsrättsliga tvister och som på ett konkret och handfast sätt vill lära sig mer och utveckla sin kunskap.

Föreläsare

Annika Ewerblad och Mattias af Malmborg

Anmälan

Senast den 21 november 2018

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Seminarieanmälan

OBS!

Du ska få ett bekräftelsebrev från Jeanette Herrström att du har fått plats på seminariet. Om du inte fått något inom några dagar, så vänligen ta kontakt med jeanette.herrstrom(at)fackjuridik.com