Juridiken kring att driva ett arbetsskadeärende - Ansökan, utredning och överklagande

Datum och tid

Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 9.30 – 16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning

Att få en arbetsskada prövad och godkänd kan tyckas svårt. Lagstiftningen är in-vecklad och den rättspraxis som finns är svåråtkomlig. Men rättsläget är inte så hopplöst som många tror. Att få sin skada godkänd som arbetsskada innebär också ofta stora ersättningsbelopp, ibland miljoner.

Seminariet utgår från fallstudier där deltagarna tillsammans med kursledarna går igenom varje arbetsskadeärende under de viktigaste delarna av handläggningen, från ansökan via utredning, till överklagande och processen i domstol. Praktiska exempel med grupparbeten varvas med teoretiska inslag och diskussion.

Efter seminariet är målet att deltagarna ska ha en klar bild av vilka regler som styr rätten till ersättning, vilken utredning som hjälper medlemmen till godkänd ar-betsskada och som Försäkringskassan och AFA Försäkring anser vara viktigast, och hur processen hos myndighet, AFA och i domstol ser ut.

Seminariet vänder sig till ombudsmän, skyddsombud och försäkringsrådgivare som har grundläggande kunskaper om arbetsskadeförsäkringen. För den som tidi-gare gått på våra arbetsskadeseminarier kommer delar av seminariet att vara en nyttig repetition och vissa delar en fördjupning. Vi lägger bl.a. mer tid på prak-tiska övningar och grupparbeten. Utrymme ges för deltagarna att fråga om speci-fika ärenden och handläggning.

Föreläsare

Lise-Lotte Sjöstedt och Gustav Sjöberg

Anmälan

Senast den 2 maj 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation

Seminarieanmälan

OBS!

Du ska få ett bekräftelsebrev från Jeanette Herrström att du har fått plats på seminariet. Om du inte fått något inom några dagar, så vänligen ta kontakt med jeanette.herrstrom(at)fackjuridik.com