Omplacering och omreglering av anställningsavtalet

Datum och tid

Tisdagen den 27 november 2018 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl.900)

Plats

City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Seminariebeskrivning

I dagens arbetsliv går förändringarna snabbt. Verksamheter förändras och anställda får nya arbetsuppgifter. Ibland omplaceras anställda också av helt andra, personliga skäl. Det kan ha hänt något på arbetsplatsen som arbetsgivaren anser motiverar en omplacering eller arbetsgivaren tycker helt enkelt inte att den anställde passar på en viss arbetsuppgift. Inför en arbetsbristsituation har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera en person för att denne ska kunna vara kvar i anställning.

En annan företeelse som vi får mycket frågor kring är vilka möjligheter arbetsgivaren har att omreglera anställningen, exempelvis genom att skära ned arbetstiden för en eller flera anställda, ibland kallat ”hyvling”. Vi går igenom de senaste domarna från Arbetsdomstolen, bland annat Coop-domen och klargör rättsläget.

På detta seminarium går vi igenom vilka begränsningar det finns i arbetsgivarens rätt att omplacera sina anställda, var gränserna går för arbetsskyldigheten och vad som gäller för omreglering av anställningen. Vi beskriver i vilka situationer en arbetsgivare är skyldig att omplacera en anställd och hur det kan påverka arbetsskyldigheten. Vi går också igenom vilka verktyg den fackliga organisationen har att företräda sina medlemmar, exempelvis förutsättningarna för att lägga tolkningsföreträde. Vi behandlar inte omplaceringsskyldigheten i samband med rehabilitering.

Seminariet vänder sig till ombudsmän och förtroendevalda som förhandlar för medlemmar och som har ett behov av att förstå hur reglerna fungerar och samspelar.

Föreläsare

Anne Alfredson och Ullika Dalén

Anmälan

Senast den 13 november 2018

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Seminarieanmälan

OBS!

Du ska få ett bekräftelsebrev från Jeanette Herrström att du har fått plats på seminariet. Om du inte fått något inom några dagar, så vänligen ta kontakt med jeanette.herrstrom(at)fackjuridik.com