Juridiken kring fackliga förhandlingar

Datum och tid

Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning

Att känna sig trygg i hur det juridiska regelverket ser ut kring fackliga förhandlingar är av helt avgörande betydelse för den som arbetar som ombudsman eller förtroendevald inom facket. Det är stor skillnad på att sitta i en tvisteförhandling, medbestämmandeförhandling eller intresseförhandling. Det gäller att veta vilken typ av förhandling man sitter i och att ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Man måste veta vad som ska utredas och vilka tidsfrister som gäller, men också vilken roll man som facklig företrädare har i olika typer av förhandlingar.

Det gäller att komma rätt från början. Missar man infallsvinklar och tidsfrister kan det vara mycket svårt att rätta till i efterhand. Vi lär ut vad man ska tänka på för att företräda medlemmen på bästa sätt. Vi går också igenom vad man måste tänka på för att inte riskera att den fackliga organisationen blir skadeståndsskyldig gentemot medlemmen.

Vid detta seminarium kommer vi att arbeta mycket konkret. Vi går igenom de olika stegen från det att tvisten uppstår eller förhandling påkallas tills man kommer överens eller lämnar över tvistefrågan för att drivas vidare till tingsrätt eller central förhandling. Under seminariet skriver vi en förhandlingsframställan och protokoll samt redogör för delgivningsproblemen.

Seminariet tar upp alla olika typer av förhandlingar och vänder sig till alla som förhandlar i arbetsrättsliga frågor och som på ett konkret och handfast sätt vill lära sig mer och utveckla sin kunskap.

Föreläsare

Annika Ewerblad och Mattias af Malmborg

Anmälan

Senast den 25 april 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Seminarieanmälan

OBS!

Du ska få ett bekräftelsebrev från Jeanette Herrström att du har fått plats på seminariet. Om du inte fått något inom några dagar, så vänligen ta kontakt med jeanette.herrstrom(at)fackjuridik.com