Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.
Seminarierna äger rum i Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Juridiken kring fackliga förhandlingar

Datum och tid

Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Att känna sig trygg i hur det juridiska regelverket ser ut kring fackliga förhandlingar är av helt avgörande betydelse för den som arbetar som ombudsman eller förtroendevald inom facket. Det är stor skillnad på att sitta i en tvisteförhandling, medbestämmandeförhandling eller intresseförhandling. Det gäller att veta vilken typ av förhandling man sitter i och att ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Man måste veta vad som ska utredas och vilka tidsfrister som gäller, men också vilken roll man som facklig företrädare har i olika typer av förhandlingar. Det gäller att komma rätt från början. Missar man infallsvinklar och tidsfrister kan det vara mycket svårt att rätta till i efterhand. Vi lär ut vad man ska tänka på för att företräda medlemmen på bästa sätt. Vi går också igenom vad man måste tänka på för att inte riskera att den fackliga organisationen blir skadeståndsskyldig gentemot medlemmen. Vid detta seminarium kommer vi att arbeta mycket konkret. Vi går igenom de olika stegen från det att tvisten uppstår eller förhandling påkallas tills man kommer överens eller lämnar över tvistefrågan för att drivas vidare till tingsrätt eller central förhandling. Under seminariet skriver vi en förhandlingsframställan och protokoll samt redogör för delgivningsproblemen. Seminariet tar upp alla olika typer av förhandlingar och vänder sig till alla som förhandlar i arbetsrättsliga frågor och som på ett konkret och handfast sätt vill lära sig mer och utveckla sin kunskap.

Föreläsare

Annika Ewerblad och Mattias af Malmborg

Anmälan

Senast den 25 april 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält