Skyddet för arbetstagares personliga integritet

Datum och tid

Torsdagen den 22 november 2018 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Seminariebeskrivning

Det är en tydlig trend i arbetslivet att arbetsgivare kontrollerar och övervakar sina anställda i allt större utsträckning. Det handlar om kameraövervakning, drog- och alkoholtester, kontroll genom GPS-teknik eller att arbetsgivaren läser de anställdas e-post. Vid nyanställning tvingas arbetssökanden visa upp sekretessbelagd information om eventuell brottslighet, sjukskrivningar mm för att få jobbet. Inte sällan innebär övervakningen kraftiga ingrepp i de anställdas personliga integritet.

Den tekniska utvecklingen öppnar hela tiden nya möjligheter till kontroll. Ett effektivt skydd för de anställdas personliga integritet borde vara en självklarhet i ett modernt arbetsliv. Det är också en viktig maktfråga i vilken utsträckning arbetsgivaren tillåts kontrollera och övervaka de anställda. Men trots att flera utredningar har lagt fram förslag i syfte att stärka skyddet för arbetstagarna har lagstiftningsarbetet stått stilla i många år. Nyligen har dock den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trätt i kraft.

Vi redogör för vilka regler som gäller och hur man kan arbeta fackligt med dessa frågor. Vi tar bland annat upp följande:

  • Måste man som anställd avslöja sina skulder, eventuell brottslighet och andra problem och vad gäller för en arbetssökande?
  • Kan arbetsgivaren sätta upp övervakningskameror, läsa de anställdas e-post, kolla hur de förflyttar sig och hur effektivt de arbetar?
  • Får en arbetsgivare tvinga sina anställda att lämna alkoholprov och genomgå medicinska tester?

Föreläsare

Henric Ask och Erik Grahn

Anmälan

Senast den 8 november 2018

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Seminarieanmälan

OBS!

Du ska få ett bekräftelsebrev från Jeanette Herrström att du har fått plats på seminariet. Om du inte fått något inom några dagar, så vänligen ta kontakt med jeanette.herrstrom(at)fackjuridik.com