Skyddet mot diskriminering i arbetslivet

Datum och tid

Torsdagen den 25 april 2019 kl. 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning

Alla människors lika värde är en grundprincip för all facklig verksamhet. Ingen medlem ska behandlas sämre än någon annan. Att motverka all slags diskriminering är därför en av de mest angelägna fackliga uppgifterna. De största förändringarna som skett inom arbetsrätten de senaste åren har också skett inom diskrimineringsområdet. Men inte sällan anklagas facket för att inte göra tillräckligt när det gäller att bekämpa diskriminering.

Diskriminering i arbetslivet regleras i diskrimineringslagen men regleras även på EU-nivå. Både Arbetsdomstolen och EU-domstolen har avgjort ett antal uppmärksammade mål under senare år. Det har gällt bl a rätten att vägra att ta i hand, men även möjligheten att vägra att utföra aborter och förbud mot religiösa symboler. Lagreglerna kan rätt använda vara ett bra komplement till kollektivavtal och generell skyddslagstiftning för att komma åt orättvisor och hjälpa de som är mest utsatta.

Vid seminariet redovisar vi de senaste rättsfallen och tar vi bland annat upp frågor som:

  • Vilka skyldigheter har en arbetsgivare enligt lagen?
  • Måste arbetsgivaren ha en avsikt att diskriminera för att bryta mot lagen?
  • Vilka grupper skyddas av lagarna?
  • Vem ska bevisa vad i en tvist?
  • Vad kan facket göra och vilka skyldigheter har vi att agera?
  • När är det tillåtet att särbehandla vissa grupper av arbetstagare?
  • Vad kan man få skadestånd för och hur mycket kan man få?
  • När är diskriminering straffbart och ska anmälas till polisen?
  • Påverkas kollektivavtalen av lagstiftningen.

Föreläsare

Ellinor Gudmundsson och Erik Grahn

Anmälan

Senast den 11 april 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Seminarieanmälan

OBS!

Du ska få ett bekräftelsebrev från Jeanette Herrström att du har fått plats på seminariet. Om du inte fått något inom några dagar, så vänligen ta kontakt med jeanette.herrstrom(at)fackjuridik.com