Hur hjälper vi en arbetslös medlem?

Datum och tid

Torsdagen den 8 november 2018 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Seminariebeskrivning

Reglerna för att få a-kassa har genomgått stora förändringar de senaste åren. En redan tidigare snårig lagstiftning har blivit alltmer komplicerad. Behovet av att få klarhet i hur reglerna ska tillämpas genom att pröva saken i domstol har blivit större.

Regelverket ställer stora krav på samordning och samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. När detta inte fungerar hamnar den enskilde i kläm och riskerar att ställas utan försörjning. Många av förbundens medlemmar hamnar i kontakterna med Arbetsförmedlingen och a-kassan i svåra situationer där de behöver snabb och kvalificerad hjälp av sin fackliga organisation.

Under detta seminarium kommer vi att gå igenom bl.a. reglerna för att få arbetslöshetsersättning, återkrav av utbetald ersättning, ansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när medlemmen nekas ersättning från sjukförsäkringen, möjligheten till stöd och utredning från Arbetsförmedlingen samt vad man ska tänka på om man avslutar en anställning genom en ekonomisk uppgörelse. Exempel ges från faktiska fall i och utanför domstol och deltagarna får pröva sina nyvunna kunskaper i praktiska övningar.

Deltagarna förväntas ha åtminstone översiktlig kunskap om regelsystemen även om vi kommer att gå igenom de grundläggande kriterierna för rätt till ersättning.

Föreläsare

Magnus Eriksson och Lina Gertzell

Anmälan

Senast den 25 oktober 2018

Pris

3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Seminarieanmälan

OBS!

Du ska få ett bekräftelsebrev från Jeanette Herrström att du har fått plats på seminariet. Om du inte fått något inom några dagar, så vänligen ta kontakt med jeanette.herrstrom(at)fackjuridik.com