LO-TCO Rättsskydd AB söker IT-vaktmästare

LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att som ombud företräda enskilda fackföreningsmedlemmar som har beviljats rättshjälp av sina förbund. Våra jurister är uppdelade på en arbetsrättsenhet och en försäkringsrättsenhet. Juristerna på arbetsrättsenheten är specialiserade på arbetsrätt men har också mål som rör straffrätt, skadeståndsrätt, associationsrätt, avtalsrätt och konkursrätt. Försäkringsrättsenheten är specialiserad på socialförsäkringsrätt och försäkrings- och skadeståndsrätt. Förutom att driva processer i domstol är vi juridiska rådgivare åt förbunden, LO och TCO samt har en omfattande utbildningsverksamhet. Våra 48 anställda, varav 35 jurister, brukar årligen utverka cirka 200 miljoner kronor i ersättningar till fackets medlemmar. Vårt kontor ligger centralt på Olof Palmes gata 29 där vi sitter i egna rum.

Vi söker nu en vaktmästare med goda IT-kunskaper till en ny tjänst hos oss. Arbetsuppgifterna är mycket skiftande och består av att tillsammans med vår IT-ansvariga kunna hantera service och support när det gäller all IT-utrustning, delta vid beställning och utbyte av datorer, telefoner, kopiatorer mm, kunna hjälpa övriga anställda med olika tekniska problem med hårdvara och mjukvara, både när det gäller datorer och telefoner. För mer kvalificerad teknisk hjälp anlitar vi dock ett externt IT-företag. Tjänsten innebär vidare traditionellt vaktmästararbete såsom posthantering, enklare reparationer och underhåll, arkivering, viss sophantering mm.

Du måste ha goda IT-kunskaper och flera års erfarenhet av sådant arbete och vaktmästararbete, ha mycket goda kunskaper om Office 365 och Sharepoint och kunna hantera telefonisystem och mobiltelefoner. Du måste vara självgående, flexibel och stresstålig och kunna hantera många frågor samtidigt. Vi har en liten administration så du bör vara beredd att hjälpa till där det behövs.

Vi är en del av fackföreningsrörelsen och du måste dela våra grundläggande värderingar.

Vill du veta mer om arbetsuppgifterna och anställningsvillkoren kan du kontakta enhetschefen Elizabeth Östman eller vår IT-ansvariga Annki Berg.  Förbundsjuristen Magnus Eriksson är facklig representant. Samtliga nås på tel 08-676 63 00.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande. Din ansökan skickas till elizabeth.ostman@fackjuridik.com. Mer information om oss och om arbetet finns på vår hemsida, www.fackjuridik.se.

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt