LO-TCO Rättsskydd AB söker förbundsjurist till försäkringsrättsenheten

LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att som ombud företräda enskilda fack-föreningsmedlemmar som har beviljats rättshjälp av sina förbund. Vi är uppdelade på en arbetsrättsenhet och en försäkringsrättsenhet. Juristerna på arbetsrättsenheten är specialiserade på arbetsrätt men har också mål som rör straffrätt, skadeståndsrätt, associationsrätt, avtalsrätt och konkursrätt. Försäkringsrättsenheten är specialiserad på socialförsäkringsrätt och försäkrings- och skadeståndsrätt. Förutom att driva processer i domstol är vi juridiska rådgivare åt förbunden, LO och TCO samt har en omfattande utbildningsverksamhet. Våra 44 anställda, varav 34 jurister, brukar årligen utverka cirka 200 miljoner kronor i ersättningar till fackets medlemmar. Vårt kontor ligger centralt på Olof Palmes gata 29 där vi sitter i egna rum.

Vi söker nu en förbundsjurist till vår försäkringsrättsenhet. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att som ombud driva tvister i domstol.

Du måste vara en skicklig jurist och ha goda kunskaper i socialförsäkringsrätt och skadeståndsrätt. Du bör ha erfarenhet från arbete i domstol och ha lätt för att förklara och argumentera både muntligt och skriftligt.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla vår gemensamma kompetens. Arbetet är mycket självständigt och kräver initiativrikedom, engagemang och förmåga att fatta snabba beslut. Du måste ha lätt för att skapa ett förtroende hos enskilda medlemmar och fackliga företrädare.

Vi är en del av fackföreningsrörelsen och du måste dela våra grundläggande värderingar.

Vill du veta mer om arbetsuppgifterna och anställningsvillkoren kan du ringa enhetschefen Robert Sjunnebo.  Du kan även ringa chefsjuristen Dan Holke eller förbundsjuristen Magnus Eriksson som är facklig representant. Samtliga nås på tel 08-676 63 00.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande. Din ansökan skickas till robert.sjunnebo@www.fackjuridik.se.