LO-TCO Rättsskydd AB söker förbundsjurist till försäkringsrättsenheten

Sök ett utvecklande och meningsfullt arbete som förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd AB. Vi är fackföreningsrörelsens juridiska byrå. Hos oss får du möjlighet att hjälpa enskilda människor när behovet av hjälp är som störst. Vårt kontor ligger centralt på Olof Palmes gata 29 där vi sitter i egna rum.

Vi söker nu en förbundsjurist till vår försäkringsrättsenhet. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att som ombud driva tvister i förvaltningsdomstol samt företräda medlemmar vid tvist angående rätt till ersättning enligt kollektivtalade försäkringar. I viss utsträckning förekommer även att företräda medlemmar som skadat sig i trafiken gentemot försäkringsbolag.

Du måste vara en skicklig jurist och du bör även ha goda kunskaper i socialförsäkringsrätt, förvaltningsprocess och skadeståndsrätt. Det är viktigt att du har lätt för att förklara och argumentera både muntligt och skriftligt. Erfarenhet från arbete i domstol eller praktisk erfarenhet från arbete hos försäkringsbolag är värdefullt.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla vår gemensamma kompetens. Arbetet är mycket självständigt och kräver initiativrikedom, engagemang och förmåga att fatta snabba beslut. Du måste ha lätt för att skapa ett förtroende hos enskilda medlemmar och fackliga företrädare.

Vi är en del av fackföreningsrörelsen och du måste dela våra grundläggande värderingar.

Vill du veta mer om arbetsuppgifterna och anställningsvillkoren kan du ringa enhetschefen Robert Sjunnebo. Du kan även ringa chefsjuristen Dan Holke eller förbundsjuristen Magnus Eriksson som är facklig representant. Samtliga nås på tel 08-676 63 00.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande. Din ansökan skickas till [email protected].