LO-TCO Rättsskydd AB söker förbundsjurist till arbetsrättsenheten – tjänsten är nu tillsatt

LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att som ombud företräda enskilda fack-föreningsmedlemmar som har beviljats rättshjälp av sina förbund. Vi är uppdelade på en arbetsrättsenhet och en försäkringsrättsenhet. Juristerna på arbetsrättsenheten är specialiserade på arbetsrätt men har också mål som rör straffrätt, skadeståndsrätt, associationsrätt, avtalsrätt och konkursrätt. Försäkringsrättsenheten är specialiserad på socialförsäkringsrätt och försäkrings- och skadeståndsrätt. Förutom att driva processer i domstol är vi juridiska rådgivare åt förbunden, LO och TCO samt har en omfattande utbildningsverksamhet. Våra 44 anställda, varav 34 jurister, brukar årligen utverka cirka 200 miljoner kronor i ersättningar till fackets medlemmar. Vårt kontor ligger centralt på Olof Palmes gata 29 där vi sitter i egna rum.

Vi söker nu en arbetsrättsjurist. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att företräda förbund och medlemmar i domstol.

Du måste vara en skicklig jurist och ha goda kunskaper i arbetsrätt. Du bör ha erfarenhet från arbete som ombud i domstol och ha lätt för att förklara och argumentera både muntligt och skriftligt.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla vår gemensamma kompetens. Arbetet är mycket självständigt och kräver initiativrikedom, engagemang och förmåga att fatta snabba beslut. Du måste ha lätt för att skapa ett förtroende hos enskilda medlemmar och fackliga företrädare.

Vi är en del av fackföreningsrörelsen och du måste dela våra grundläggande värderingar.

Vill du veta mer om arbetsuppgifterna och anställningsvillkoren kan du ringa enhetschefen Sussanne Lundberg, chefsjuristen Dan Holke eller förbundsjuristen Annika Ewerblad som är facklig representant. Samtliga nås på tel 08-676 63 00.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande. Din ansökan skickas till sussanne.lundberg@www.fackjuridik.se. Mer information om oss och om arbetet finns på vår hemsida www.fackjuridik.com.