Vi söker förbundsjurist med arbetsrättslig inriktning

LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att som ombud företräda enskilda fack-föreningsmedlemmar som har beviljats rättshjälp av sina förbund. Vi är uppdelade på en arbetsrättsenhet och en försäkringsrättsenhet. Juristerna på arbetsrättsenheten är specialiserade på arbetsrätt men har också mål som rör skadeståndsrätt, associationsrätt, avtalsrätt, konkursrätt och straffrätt. Försäkringsrättsenheten är specialiserad på socialförsäkringsrätt och försäkrings- och skadeståndsrätt. Förutom att driva processer i domstol är vi juridiska rådgivare åt förbunden, LO och TCO samt har en omfattande utbildningsverksamhet. Våra 45 anställda, varav 34 jurister, brukar årligen utverka cirka 200 miljoner kronor i ersättningar till fackets medlemmar. Vårt kontor ligger centralt på Olof Palmes gata 29 där vi sitter i egna rum.

Vi söker nu en jurist med brinnande intresse för arbetsrätt och processrätt. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att företräda förbund och medlemmar i domstol.

Du måste vara en skicklig jurist och ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du bör ha erfarenhet från arbete i domstol eller som ombud i domstol och ha lätt för att förklara och argumentera både muntligt och skriftligt.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla vår gemensamma kompetens. Arbetet är mycket självständigt och kräver initiativrikedom, engagemang och förmåga att fatta snabba beslut. Du måste ha lätt för att skapa ett förtroende hos enskilda medlemmar och fackliga företrädare.

Vi är en del av fackföreningsrörelsen och vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar.

Vill du veta mer om arbetsuppgifterna och anställningsvillkoren kan du ringa enhetschefen Sussanne Lundberg, chefsjuristen Dan Holke eller förbundsjuristen Annett Olofsson som är facklig representant. Samtliga nås på tel  08-676 63 00.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande. Din ansökan skickas till sussanne.lundberg@fackjuridik.com.

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt