arobal

LO-TCO Rättsskydd AB söker förbundsjurist till arbetsrättsenheten – tjänsten är nu tillsatt

LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå. Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att som ombud företräda enskilda fack-föreningsmedlemmar som har beviljats rättshjälp av sina förbund. Vi är uppdelade på en arbetsrättsenhet och en försäkringsrättsenhet. Juristerna på arbetsrättsenheten är specialiserade på arbetsrätt men har också mål som rör straffrätt, skadeståndsrätt, associationsrätt, avtalsrätt och konkursrätt. Försäkringsrättsenheten är specialiserad …

LO-TCO Rättsskydd AB söker förbundsjurist till arbetsrättsenheten – tjänsten är nu tillsattLäs mer »

LO-TCO Rättsskydd AB söker förbundsjurist till försäkringsrättsenheten

LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå. Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att som ombud företräda enskilda fack-föreningsmedlemmar som har beviljats rättshjälp av sina förbund. Vi är uppdelade på en arbetsrättsenhet och en försäkringsrättsenhet. Juristerna på arbetsrättsenheten är specialiserade på arbetsrätt men har också mål som rör straffrätt, skadeståndsrätt, associationsrätt, avtalsrätt och konkursrätt. Försäkringsrättsenheten är specialiserad …

LO-TCO Rättsskydd AB söker förbundsjurist till försäkringsrättsenhetenLäs mer »